Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost

Grupa aktivista i novinara koja zajedno sa građanima utiče na povećanje odgovornosti institucija i javnih funkcionera kroz praćenje i kontrolu njihovog rada.

Aktuelno